PONÚKAME PORADENSTVO PRI KÚPE  NEHNUTEĽNOSTI V ROZSAHU:

 

                                       - POSÚDENIE TECHNICKÉHO STAVU NEHNUTEĽNOSTI

                                       - ZHODNOTENIE POTENCIÁLU NEHNUTEĽNOSTI

                                       - ODHAD NÁKLADOV NA REKONŠTRUKCIU / ZARIADENIE

                                       - ARCHIETKTONICKÝ NÁVRH

                                       - ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE NAVHOVANÉHO RIEŠENIA